ČOV a kanalizace Hodonice

ÚvodNaše stavbyČOV a kanalizace Hodonice
Investor

Obec Hodonice

Lokalita

Jihočeský kraj

Realizace
04/2016 - 06/2017

Jedná se o výstavbu jednotné a splaškové kanalizační sítě včetně veřejných částí přípojek, ČOV pro 50 EO, objektů hrubého předčištění vč. štěrbinové nádrže, obtokové stoky, stabilizační nádrže, zpevněných ploch s oplocením. Předpokládaný termín dokončení prací je v červnu 2017.

intro_photo