Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV

ÚvodNaše stavbyKorozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV
Investor

Obec Korozluky

Lokalita

Ústecký kraj

Realizace
04/2017 - 08/2017

Projekt zahrnuje výstavbu tlakové splašková kanalizace v délce 2 984 m bezvýkopovou technologií s domovními přípojkami v délce 1 328 m. Součástí je také stavba nové biologické ČOV pro 200 EO,  která se skládá z monolitické nádrže včetně osazení technologie ČOV a příjezdové komunikace.

intro_photo