Vršovice - likvidace splaškových vod

ÚvodNaše stavbyVršovice - likvidace splaškových vod
Investor

Obec Vršovice (okr.Louny)

Lokalita

Ústecký kraj

Realizace
04/2017 - 08/2017

Předmětem projektu je liniová stavba tlakové splašková kanalizace v délce 2 191 m

Stavba je realizována bezvýkopovou technologií, 114 ks domovních přípojek v délce 1885 m včetně dodání čerpacích stanic. Součástí díla jsou také opravy všech dotčených pozemků a komunikací.

intro_photo