BAK dokončil náročnou rekonstrukci pavilonu B v Ústřední vojenské nemocnici v Praze

Stavební úpravy objektu s pěti nadzemními podlažími byly realizovány za účelem vytvoření pavilonu sociálních služeb, jehož součástí jsou mimo jiné léčebna dlouhodobě nemocných, ošetřovatelská lůžka, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, centrum psychiatrických ambulantních služeb. Práce probíhaly bez přerušení provozu a byly dokončeny v původním termínu.

Jako jediná vojenská nemocnice v České republice je Ústřední vojenská nemocnice výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky a jako první ve střední a východní Evropě získala mezinárodní akreditaci JCI, která je známkou nejvyšší kvality poskytované péče.