BAK se umístil na druhém místě v ratingu RABF pro rok 2019

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) pro rok 2019 je zpracován samostatně za roky 2014-2018 pro dodavatele staveb, autory a projektanty, zhotovitele projektové dokumentace a pro dodavatele výrobků a technologií pro přípravu a realizaci staveb. Jednotliví účastníci hodnocení získávají za účast v přehlídkách a za získaná ocenění progresivně odstupňovaný počet bodů, ze kterých je potom vypočteno jejich roční pořadí. V systému RABF bylo za období 2014-2018 posuzováno 1 459 subjektů, firma BAK se z celkového počtu 221 dodavatelů staveb umístila na druhém místě.

Více informací