BAK se úspěšně podílel na modernizaci Severočeského muzea v Liberci

Od dubna 2018 trvala druhá etapa modernizace památkově chráněné budovy Severočeského muzea v Liberci. V rámci rekonstrukce proběhla celková modernizace prvního a druhého nadzemního podlaží a částí prvního podzemního a třetího nadzemního podlaží. Budova prošla kompletní obnovou ústředního topení, vzduchotechniky, chlazení a elektrorozvodů, také zabezpečovací a požární systémy v muzeu nyní odpovídají současným požadavkům. Další součástí modernizace budovy byla stavební část, která se týkala repase podlah, oken, dveří a kamenných prvků. V prvním podzemním podlaží byla revitalizována hala s proskleným předělem a ve třetím nadzemním podlaží byl vybudován dojezd výtahu a strojovna vzduchotechniky.

Cílem modernizace bylo oživení muzejních prostor, celé expozice a také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která zdůrazní a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu.

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo o vlastivědné a přírodovědné oddělení a v současnosti sídlí v dalších 6 budovách, ve kterých je uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické (s archeologií) a uměleckohistorické.