BAK je třetí v hodnocení dodavatelů staveb pro rok 2018

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – RABF  je bodovým vyjádřením kvality účastníků soutěže Stavba roku, sestavený na základě staveb posuzovaných v soutěži. Opírá se o významný počet navzájem nezávislých odborných hodnocení, za kterými stojí dlouhá řada organizací a nezávislých expertů. Jednotliví účastníci hodnocení získávají za účast v přehlídkách a za získaná ocenění progresivně odstupňovaný počet bodů, ze kterých je potom vypočteno jejich roční pořadí.

Rating pro rok 2018 byl zpracován samostatně za roky 2013 – 2017.  V systému RABF bylo za toto pětileté období posuzováno 1 413 subjektů,  firma BAK se z celkového počtu 223 dodavatelů staveb umístila na třetím místě.