BAK ve sdružení se společností Metrostav postaví pro Prahu nový parkovací dům na Černém Mostě

Nový velkokapacitní 4 patrový parkovací objekt, který bude zařazen do městského systému P+R je navržen s ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště (294 stání) za účelem navýšení kapacity parkovacích stání na celkový počet 880. Dále nabídne 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru. Fasáda budovy bude částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace.

Kromě parkovacího domu je součástí objektu rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká, přeložky, přípojky a nezbytné úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, vč. sadových úprav v bezprostředním okolí objektu.

Práce na parkovacím domě mají začít v polovině letošního roku, do té doby bude probíhat příprava území a na přeložkách. Pokud půjde vše bez komplikací, parkovací dům se otevře na konci roku 2021.