Čistírna odpadních vod v Miroticích

V nejbližších dnech rozjedeme práce pro Město Mirotice na stavbě čistírny odpadních vod, kanalizaci a obnově vodovodu v celkové hodnotě 151,1 mil. Kč. Výstavba potrvá 36 měsíců. V letošním roce má být postavena budova čistírny odpadních vod a vodovodní a kanalizační řady v ulicích Kopeckého, Zárečí, Běšínka a Lihovarská. Vodovod i kanalizace se bude měnit při jednom výkopu. Kde to nepůjde, budou se provádět protlaky. Rekonstrukce vodovodních řadů se týká stávajících, provozně technicky nevyhovujících potrubí. Jedná se především o řady tvořené litinovým potrubím, které byly do provozu uvedeny v polovině 20. století.