BAK získal zakázku – Ústřední vojenská nemocnice, rekonstrukce pavilonu B

Podepsali jsme smlouvu o dílo na zakázku rekonstrukce pavilonu B Ústřední vojenské nemocnice. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu v areálu ÚVN v Praze, tzv. pavilonu pro veterány. Práce budou probíhat za provozu, zázemí zde najdou váleční veterání Armády České republiky. Prostory budou přebudovány pro účely léčby dlouhodobě nemocných a paliativní péče.