Byly zahájeny stavební úpravy Pavilonu ÚVN, potrvají do července 2019

Bez přerušení stávajícího provozu probíhají stavební úpravy na Pavilonu sociálních služeb Ústřední vojenské nemocnice v Praze, jehož součástí budou mimo jiné i LDN, ošetřovatelská lůžka, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a centrum psychiatrických ambulantních služeb. V přízemí bude umístěna chráněná kavárna, minimarket, multifunkční kulturní centrum a další služby. Součástí realizace je i dodávka interiérů a speciálního vybavení.

Ústřední vojenská nemocnice byla postavena ve 40. letech 20. století pro účely léčby vojáků a pro zaměstnance silových resortů. V současné době využívají služeb již novodobí veteráni.  Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v České republice je ÚVN výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Nemocnice jako první ve střední a východní Evropě získala mezinárodní akreditaci JCI, která je známkou nejvyšší kvality poskytované péče.

S Ústřední vojenskou nemocnicí nespolupracujeme poprvé. Mezi lety 2003 – 2005 jsem realizovali vstupní Pavilon „A“ a až do současnosti se areál nedočkal žádných větších investic.  V létě 2017 jsme u Pavilonu „C“ provedli rekonstrukci venkovní kanalizace. Stavební úpravy Pavilonu „B“ potrvají do července 2019.