Divize vodohospodářských staveb má za sebou úspěšný rok

Jaký byl loňský rok pro naše kolegy z divize VHS? Kolik projektů úspěšně dokončili? Co plánují v tomto roce?  Dovolili jsme si zrekapitulovat jejich práci a seznámit vás s aktuálním děním na vodohospodářských stavbách.

V minulém roce, i přes všechna všeobecně známá omezení a komplikace, se podařilo dokončit hned několik vodohospodářských zakázek. Jednalo se o „Kanalizaci a ČOV Všestary a místní části“, kde výstavba kanalizace probíhala zároveň v pěti v obcích okolo Všestar na Královéhradecku a která byla realizována ve sdružení s firmou KVIS Pardubice a.s. Naše výrobní středisko v rámci této akce realizovalo gravitační splaškovou kanalizaci,  čtyři čerpací stanice, výtlaky a domovní přípojky v obcích Bříza a Lípa. Další dokončenou stavbou byla kanalizace a nová ČOV v Pilníkově s objemem prací v hodnotě 189 mil. Kč. I tato zakázka se prováděla ve sdružení, tentokrát s firmou PDV stavby s.r.o., Česká Skalice. Zajímavostí na této zakázce bylo osazování sdružených revizních šachet sloužících zároveň (odděleně) jak pro splaškovou, tak i dešťovou kanalizaci. Dále se provedla revitalizace rybníku v obci Horka II – Čejtice. Samostatně výrobní středisko provádělo areálové inženýrské sítě – vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci v rámci stavby „Administrativní a výrobně skladovací hala Profcom s.r.o.“ v průmyslové zóně Ovčáry u Kolína.

Aktuálně se pracuje na zakázkách pokračujících z roku 2020 – „Svébohov – splašková kanalizace“ v okrese Šumperk, kde se realizuje gravitační kanalizace. Další zakázkou je „Odkanalizování obce Horka II“ na Kutnohorsku, kde se provádí výtlačná kanalizace s domovními čerpacími stanicemi a výstavba nové ČOV. V Rychnově nad Nisou pokračuje intenzifikace ČOV a výstavba kanalizačního přivaděče v rámci zakázky „Jablonec n. N., Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov“. Zde v jarních měsících bude dílo rozšířeno o výstavbu vlastní kanalizační sítě v části Kokonín. Naše vodohospodářská divize dále provádí výstavbu skupinových vodovodů, a to v rámci oblastí Hořicka a  Kopidlnska. Mimo pokládky nového potrubí se jedná o rekonstrukce stávajících vodojemů, ale i výstavbou nového vodojemu Čakan nedaleko Sobotky, kde součástí projektu je vybudování turisticky zajímavého vyhlídkového místa s výhledem na zříceninu hradu Trosky a Krkonoše. Neméně významnou, probíhající stavbou je rekonstrukce vodojemu Trutnov – Horní Staré Město, který zásobuje pitnou vodou významnou část města Trutnov. Naše výrobní středisko dále v současné době realizuje novou splaškovou kanalizaci v obci Kolomuty, nedaleko Mladé Boleslavi. Poslední aktuální stavbou je „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice“ v okrese Písek, kde je naším cílem tento rok stavbu v předstihu dokončit. Pod divizi VHS spadá i probíhající výstavba apartmánového hotelu na Senovážném náměstí v Praze, kterou realizujeme společně s Metrostavem.

V roce 2021 budou započaty zatím tři nové zakázky, přičemž se postupně účastníme soutěží a výběrových řízení na další vodohospodářské projekty. V jarních měsících nás čeká výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Podbřezí u Dobrušky. Současně bude zahájena dostavba obecního vodovodu v obci Horní Kalná nedaleko Vrchlabí a provedení kanalizace a ČOV v obci Sosnová na Opavsku.

Podtrženo, sečteno: v roce 2020 byly úspěšně dokončeny čtyři vodohospodářské zakázky, v rámci kterých bylo provedeno celkem 36 364 m kanalizace, protlaků, přeložek, vodovodů a domovních přípojek. Bylo vystavěno více než deset čerpacích stanic, dvě kompletní ČOV a další vodohospodářské objekty. Aktuálně pracujeme na devíti stavebních zakázkách a minimálně tři nové zahájíme v tomto roce.