Dokončili jsme druhou etapu stavby líhně brojlerů v Chropyni

Druhá etapa byla realizována od března 2017, zahrnovala rozšíření stávajícího areálu o další kapacity líhně kuřat. Navazovala na předchozí náročnou etapu, kterou firma BAK dokončila v roce 2013.  Rozšíření bylo provedeno přístavbou předlíhní, jež zdvojnásobila kapacitu líhně z původních 40 mil. na 80 mil. jednodenních kuřat za rok. Přístavba byla realizována včetně dodávky technologie, tj. dodávky předlíhní a dolíhní, od výrobce Petersime a dodávky zařízení pro manipulaci s produktem od firmy Viscon. V rámci přístavby o ploše cca 1.700 m2 byla provedena i úprava dolíhní a zařízení pro manipulaci s produktem ve stávající budově včetně požadovaného posílení chlazení a vzduchotechniky ve stávajících strojovnách.