Dokončili jsme stavbu parkovacího domu Jana Gayera v Hradci Králové

V centru Hradce Králové začne motoristům v červnu sloužit parkovací dům pro 284 automobilů. Nově vzniklý parkovací dům leží v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Městské památkové zóně Hradce Králové. Nahradil urbanisticky a architektonicky nevhodné komerční a technické objekty.

Parkovací dům je čtyřpodlažní. Jde o monolitický železobetonový skelet se ztužujícími vertikálními komunikačními jádry. Vnější obvodový plášť tvoří svislé dřevěné lamely. Zastřešení je tvořeno plochou střechou s krycí vrstvou ze štěrkového kačírku.

Stavbu na jejím počátku zkomplikoval archeologický nález pozůstatků pevnosti z 18. století. Investor kvůli tomu musel ze tří čtvrtin přepracovat projektovou dokumentaci a ze stavby vypustit zapuštěné polopatro parkovacího domu. Původně plánovaná kapacita garáží se kvůli tomu snížila o 40 míst.

Investorem je naše dceřiná společnost ISP Hradec Králové, a.s., která provozuje parkovací systém od ledna 2007 na základě koncesní smlouvy udělené hradeckou radnicí.