Dopravní terminál v Peci pod Sněžkou již má finální „kabát“

Nově budovaný terminál s kapacitou 450 vozů by měl pomoci vyřešit komplikovanou dopravní situaci ve stále navštěvovanějším horském středisku. Bude sloužit pro parkování osobních automobilů a dále jako autobusový terminál s odstavným stáním pro autobusy. Nový terminál by měl pojmout jednodenní hosty, kteří dosud parkovali podél silnice z Pece do Velké Úpy. Posloužit má i části vícedenních klientů. Součástí terminálu budou toalety, vyhřívaná čekárna a překladiště. Počítá se s plně automatizovaným provozem, kdy by systém měl umět číst značky aut. Těm, kteří budou mít zaplaceno, se závora otevře automaticky.
Od ledna se betonovala nájezdová rampa a koncem srpna by pak mělo dojít na finální práce, jako jsou podlahové stěrky. Na konci podzimu by mohl být terminál uveden do zkušebního provozu.
Na této zakázce pracujeme ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s

Zdroj: www.izdoprava.cz