Dostavba obecního vodovodu v Dolní Olešnici

BAK zahájil další vodohospodářskou stavbu a to v obci Dolní Olešnice. Jedná se o stavbu liniových objektů – vodovodů pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou a rekonstrukci stávajícího vodojemu. Navržený vodovodní systém využije stávající zdroj vody a některé páteřní vodovodní rozvody v obci. Vodovodní řady budou realizovány v dimenzích DN 50, 80 a 100 o celkové délce 5 666 m a výtlačné potrubí DN 50 délky 201 m. Výstavba potrvá 18 měsíců.