Dostavba obecního vodovodu v Horní Kalné

BAK úspěšně dokončil zakázku „Obec Horní Kalná – dostavba obecního vodovodu“. Dne 20.10.2022 bylo dílo po 17 měsících výstavby předáno bez vad a nedodělků objednateli do užívání.
Jednalo se o výstavbu vodovodních řadů, veřejných částí vodovodních přípojek, výstavbu nového vodojemu a rekonstrukci čerpací stanice a vrtu.
Stávající vodovodní síť v obci Horní Kalná byla rozšířena o 6 159,59 m nových vodovodních řadů a 101 kusů vodovodních přípojek v celkové délce 367 m. Dále byla provedena výstavba nového betonového vodojemu o kubatuře 2×50 m³. Celý vodojem byl obložen přírodním kamenem. Na stávajícím vrtu bylo provedeno nové zhlaví a oplocení. V rámci stavby bylo opraveno 995,19 m2 asfaltových komunikací.