S DOZP Sulická jsme podepsali smlouvu o dílo na stavební úpravy související se zřízením oddělené paliativní péče

V nejbližších dnech zahájíme stavební úpravy související se zřízením oddělení paliativní péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická. V rámci tohoto projektu bude provedena nástavba stávajícího severního křídla a stavební úpravy části přízemí objektu – zřízení oddělení paliativní péče. Administrativní část provozu bude vymístěna z prvního nadzemního podlaží do nástavby vedlejší budovy. Vedlejší budova se tak zvýší o jedno podlaží. V části, která původně příslušela administrativě, vznikne oddělení paliativní péče.

Nově zřízené oddělení bude odlehčovat kapacitu stávajících lůžkových oddělení. Pro klienty v terminálním stádiu, kteří byli doposud umísťování ve standardních odděleních, bude zřízeno oddělení, které celkovým řešením a vybavením zabezpečí výrazně vyšší standard.

Domov pro osoby se zdravotním postižení Sulická je pobytovou službou pro osoby se mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická