Druhá úpravna vody pro Hořice je po rekonstrukci znovu spuštěna

Po zhruba 16 měsících stavebních a technologických úprav byla do zkušebního provozu spuštěna úpravna vody v Hořicích Libonicích. Tu Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. od září roku 2018 zadala ke kompletní rekonstrukci vítězi výběrového řízení, sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o. Rekonstrukce se týkala jak samotné budovy, tak především vnitřních technologií, které upravují vodu pro třetinu hořických obyvatel a některé okolní obce. Nyní se v šestiměsíčním zkušebním provozu bude hledat optimální systém řízení dodávek vody pro Hořice.

Stavba probíhala od září 2018 za úplného odstavení úpravny. Zásobování obyvatel převzala díky propojení vodovodů úpravna v Březovicích. V místě došlo ke zkapacitnění obou vrtů. Vyměnilo se kompletně vnitřní potrubí, nově byla rozdělena stávající akumulační nádrž a zmodernizovaly se technologie pro úpravu vody, která je nyní efektivnější.

Modernizace Libonic je součástí rozsáhlého plánu na zajištění bezproblémové dodávky pitné vody na Hořicku. Poslední etapou budou nové propojovací řady, které spojí skupinový vodovod Hořicko s dalšími vodovody v okolních obcích, především v Jeřicích, Cerekvici, Boháňce a Doubravě. Na tento projekt získala VOS a. s. také dotaci SFŽP, a to ve výši 26 milionů a má již vybraného dodavatele. Soutěž vyhrála BAK stavební společnost, a.s. a EVT Stavby s cenou 40,3 mil. Kč bez DPH. Zahájení prací je naplánováno v dubnu 2020, předání hotového díla pak v září 2022.

Zdroj: o vodárenství.cz

Celý článek