Integrovaná reference kvality Rating ABF 2020

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorovou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dalšími institucemi vyhlašuje každoročně umístění firem v integrované referenci kvality Rating ABF (RABF). Společnost BAK stavební společnost, a.s. obsadila v žebříčku Ratingu ABF 2020 třetí místo s počtem 5 550 bodů. V celkovém bodovém pořadí za roky 2016 – 2020 se naše společnost umístila na sedmém místě. BAK se stále drží v desítce nejlepších dodavatelů staveb v ČR.