Modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Práce na zakázce ,,SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“ se blíží do finále. V současné době probíhá vnitřní čistý úklid stavby, provádějí se provozní zkoušky a odstraňují se vady a nedodělky. Ve venkovních prostorách se dokončuje osetí trávou. Kompletní rekonstrukci  bývalých Gayerových kasáren a přístavbu, která je s objektem propojena skleněným koridorem, jsme realizovali  ve sdružení se společností GEOSAN GROUP a.s. od září 2019. Na přelomu letošního jara a léta, po ukončení zkušebního provozu, bude dílo předáno zřizovateli  Muzea východních Čech v Hradci Králové – Královéhradeckému kraji.