Multimediální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B

Naši kolegové pod vedením Ing. Michala Šťastného, manažera projektu, zahájili práce na stavbě „Multimediální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B.“

Jedná se o realizaci novostavby dopravního terminálu pro autobusovou dálkovou linkovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na osobní železniční dopravu. Projekt zahrnuje výstavbu komunikací a zpevněných ploch, chodníků, cyklostezky, zastřešení terminálu B, přeložky inženýrských sítí, úpravu trolejového vedení, zkrácení vleček, realizaci vodního prvku a sadové úpravy.

Stavba u pardubického hlavního nádraží potrvá 12 měsíců. Terminál B přinese Pardubicím lepší propojení autobusové a železniční dopravy a jejich napojení na městskou hromadnou dopravu.