Rozvíjíme spolupráci se studenty vysokých škol

Máme zájem získat nové spolupracovníky z řad studentů vysokých škol. Nabízíme různé druhy spolupráce, ať už se jedná o celoroční a sezónní brigády, odborné praxe, exkurze nebo částečné či plné úvazky z oboru rozpočtů,  přípravy výroby, technologie a reklamací. Studenti se také mohou podílet na realizaci velkých zakázek přímo na stavbách a být tak v samotném centru dění.  S cílem pomoci studentům při přípravě bakalářských či diplomových prácí nabízíme poznatky z praxe našich zkušených kolegů a spolupráci s odborníky.

Studenti mají možnost poznat zázemí naší společnosti, nové technologie a postupy aplikované na našich stavbách. Věříme, že tak můžeme nabídnout potřebnou podporu v poskytnutí hodnotné praxe se zkušenostmi, které jim umožní bezproblémový vstup do praktického stavebnictví.