Nově zrekonstruovaná sportovní hala Gymnázia Trutnov může opět sloužit studentům.

Dne 5.11.2018 byla investorovi Gymnázium Trutnov předána zrekonstruovaná sportovní hala. Stavební práce probíhaly od března 2018. Bylo provedeno nové opláštění stěn a střechy, vnitřní protihlukový obklad stěn a stropu, nové podlahy, protipožární opatření stávající nosné ocelové konstrukce haly, nové osvětlení, včetně nové výsledkové tabule.

Sportovní hala trutnovského gymnázia slouží studentům od roku 1992. Od té doby fungovala v podstatě bez přerušení. Jediným větším zásahem bylo zbroušení a nátěr palubovky v roce 1999. Hala konstrukčně nevyhovovala dnešním standardům především po stránce hospodaření s teplem. Izolační vrstvy konstrukce stěn odpovídaly úrovni stavebních technologií počátku 90. let. Provozování haly bylo v zimních měsících energeticky a ekonomicky velmi náročné.