Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Na stavbě ,,Parkovací dům P+R v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi“ je již z velké části vybudovaná železobetonová konstrukce. Zbývá dokončit poslední podlaží schodišťových jader a atiky střechy. Vně objektu samotného parkovacího domu vyrůstají železobetonové kruhové rampy. V blízké době zahájíme práce na hrubých rozvodech instalací, zejména elektro.
Nové záchytné parkoviště obsáhne 316 krytých míst pro osobní auta a 76 míst pro jízdní kola. Šest stání bude vybaveno zařízením pro nabíjení elektromobilů.
Výstavbu parkovacího domu dokončíme na podzim 2021.