Parkoviště P+R na Černém Mostě v Praze je otevřené

Ve středu 1. prosince bylo slavnostně otevřeno parkoviště P+R na Černém Mostě v Praze. Tuto zakázku jsme realizovali ve sdružení se společností METROSTAV a.s. od července 2020. Jedná se o vůbec největší samostatně stojící parkoviště v Praze. Nový parkovací dům nahradí původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Z celkového počtu 886 míst je jich 89 vyčleněno pro vozy s CNG/LPG a dalších 8 disponuje nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Projekt pamatuje také na cyklisty, v samostatně uzamykatelném prostoru je instalováno 38 stojanů.

Výstavbě předcházely náročné přeložky, při nichž bylo nutné vymístit inženýrské sítě z prostoru vyčleněného pro budovu do přilehlé místní komunikace. Komplikované byly po celou dobu stavby zásobování materiálem a také logistika, protože pozemek je obklopen ze všech čtyř stran rušnými silničními komunikacemi. Hned od počátku byla stavba zasažena první vlnou Covid-19, kdy se v nouzovém stavu prodloužily dodací lhůty na potrubí přeložky vodovodu vyráběné ve Francii. Toto zpoždění se podařilo dohnat. Na jaře 2021 se začal projevovat nedostatek materiálu na stavebním trhu a začaly se prodlužovat jejich dodací lhůty. Díky nastavení střídání členů týmu a dodržování dalších opatření však stavba nikdy nebyla výrazněji personálně ovlivněna a díky nasazení všech účastníků výstavby se ji podařilo dokončit v původním smluvním termínu.