Budova nové psychiatrie v nemocnici v Pardubicích je dokončená

Výstavba pavilonu nové psychiatrie v rámci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“ je u konce. Dílo je úspěšně dokončeno a předáno. Stavbu jsme realizovali ve spolupráci se společnostmi Chládek & Tintěra, a.s. a GEOSAN GROUP a.s. od července 2019.

Nový objekt, jehož půdorys připomíná tvarem vodou opracovaný kámen, stojí uprostřed ,,zelené“ plochy s dostatečným odstupem od komunikací. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je atrium, v jehož prostoru je provedena sadová úprava tvořená půdokryvnými rostlinami, okrasnými travinami a výsadbou keřů. V prvním nadzemním podlaží budou dětské ambulance, ambulance klinické psychologie pro dospělé a denní stacionář, který zahrnuje například místnost pracovní terapie, atelier art-terapie, místnost pro nácvik počítačových dovedností nebo tělocvičnu. Ve druhém podlaží bude uzavřené oddělení a psychiatrická ambulance pro dospělé. Nejvyšší, tedy třetí nadzemní podlaží poskytne zázemí pro otevřené lůžkové oddělení.

Nová budova bude sloužit oddělení psychiatrie a klinické psychologie. Pacienti i personál budou moci využívat moderní  prostředí, jehož součástí jsou nejen pokoje a ambulance, ale například i společenská nebo přednášková místnost, vše prosvětlené přirozeným světlem. Nové moderní prostory vylepší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče a budou důstojným prostředím pro příznivý průběh léčby.