Pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici

Naše společnost zahájila práce na projektu pavilonu psychiatrie v rámci Pardubické nemocnice. Jako člen sdružení pod vedením společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice, a.s. a členem sdružení, společností Geosan Group a.s. realizujeme pro objednatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nový pavilon psychiatrie. Monolitický objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním patrem bude dokončen v květnu 2021. Projektantem projektu je společnost ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o. Cílem investice je zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče a tím zlepšit začlenění duševně nemocných do společnosti.