Pragovka Vysočany – práce jedou naplno

V červnu tohoto roku se na akci „Pragovka Vysočany – Stavební úpravy objektu E a souvisejících zpevněných ploch“ naplno rozjely stavební práce. Celá budova E Factory postupně prochází celkovou rekonstrukcí, jejímž cílem je zlepšení technického standardu a zároveň zachování unikátního industriálního charakteru této národní kulturní památky.

Jako první fáze výstavby byly provedeny bourací práce, které spočívaly ve vybourání otvorů k realizaci nově navržených volných dispozic, otvorů ve stropních deskách pro instalační jádra a výtahové šachty včetně instalačních prostupů okolo výtahu, demontáž většiny oken, odstranění veškerých novodobých nástaveb, komínů apod., odkrytí všech vrstev střešního pláště, odhalení nosné konstrukce krovu, částečné demontáži střešních světlíků a novodobých markýz a přístřešků.

Následně byly započaty hlavní stavební práce, jako jsou například zdění výtahových a instalačních šachet, vyzdívky z tvárnic Liapor, sanace železobetonových konstrukcí, výměna nevyhovujících vazníků, opravy původních vazníků, příprava pro pokládku nové střešní krytiny a opravy fasády, při které je záměrem ponechat v maximální možné míře původní omítky.

V současné chvíli probíhají po celém objektu výměny oken, realizují se páteřní rozvody a vzduchotechnika, topení a chlazení. V celém areálu se provádí splašková a dešťová kanalizace, v rámci které byly postaveny retenční objekty. Díky fázování prací jsou veškeré aktivity a chod budovy udrženy i po dobu rekonstrukce. První fáze prací bude hotová ve 3Q 2023.