Předali jsme první etapu dostavby a modernizace Oblastní nemocnice Náchod

Společně s naším partnerem ve sdružení, s GEOSAN GROUP a.s., jsme po 27 měsících prací úspěšně dokončili a předali první etapu dostavby a modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem, slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.
Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako centrální budova, ve které pacienti absolvují vyšetření a kde bude probíhat veškerá operativa. Následnou péči pak zajistí lůžkový pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.
Do pavilonu K se po skončení zkušebního provozu přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO, JIP, operační sály a všechny zobrazovací metody. Součástí tohoto pavilonu je 8 operačních sálů, z nichž jeden je výjimečný tím, že obsahuje přípravu pro budoucí instalaci robota, jehož pomocí (za současného dohledu týmu kvalifikovaných lékařů) budou prováděny robotické operace. Sály budou disponovat nejmodernějším systémem video managementu. Tato inteligentní platforma pro video dohled poskytuje možnosti efektivního vizuálního ověřování událostí v reálném čase, zpětného dohledávání potřebných informací v pořízeném záznamu, archivaci záznamů či zprostředkování videokonference přímo z těchto sálů komukoliv přizvanému z celého světa.
Unikátní a v tomto rozsahu ojedinělá, je dodaná technologie výroby kyslíku. Koncentrátor kyslíku je založen na principu použití molekulárních sít, která jsou schopná oddělit dusík od kyslíku na bázi různé velikosti molekul. Svým provedením je výjimečný také integrovaný systém řízení. Veškeré technologie instalované v nových pavilonech je možné centrálně ovládat i spravovat dálkově. V reálném čase je tak na vizualizacích možné sledovat a řídit parametry nastavení od teploty v jednotlivých místnostech objektů až po tlaky medicíálních plynů na operačních sálech.
Při stavbě budovy bylo použito zhruba 11 800 m³ betonu. Nové pavilony jsou protkány více než milionem metrů nových silnoproudých a slaboproudých kabelů.