Projekt Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích postoupil do užšího výběru 15 nominovaných staveb na titul Stavba roku 2017

Udílení ocenění proběhne dne 5. října 2017 na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze.  Soutěž Stavba roku vyzdvihuje již 25 let stavby jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňuje jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání.

Putovní výstava soutěže Stavba roku zahájí svou cestu na veletrhu For Arch ve dnech 19.-23. září, kde bude také probíhat hlasování o Cenu veřejnosti formou anketních hlasovacích lístků.

Návštěvníkům veletrhu budou současně na výstavních panelech prezentované i objekty soutěže o Stavbu roku Středočeského kraje a slovenské soutěže Stavba roka.
Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ohromující vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, rekonstrukce historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, rekonstrukce významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Projekt Revitalizace Tyršových sadů probíhal v prostředí nemovité kulturní památky, bývalého vodního příkopu opevnění zámku v Pardubicích. Návrh respektuje jeho historickou hodnotu a je v souladu s památkovou ochranou území. Přínosem projektu je podpora přírodních hodnot v jádru města, zachování historické a generační kontinuity místa a jeho vegetačních složek.

Podzámecký park prolínají dvě roviny – krajinná s podporou a provázaností přírodních hodnot v území a parková s předpokladem plnění všech funkcí živého městského parku. Příprava stavby vyžadovala v rámci revitalizace parku odstranění stávajících technických prvků a konstrukcí. Novou dominantu parku tvoří betonová promenáda s dřevěným chodníkem z tropického dřeva garapa, vegetačními prvky a pergolami s membránovým řešením. Na jižním konci promenády byla postavena kavárna (Galerie Café) s prosklenou fasádou a bezbariérovým přístupem do parku. Pro dětské návštěvníky byl zřízen Relax Park. Zvláštní pozornost byla věnována výsadbě stromů v celém prostoru parku, květinových záhonů a úpravě vodních ploch s osázením rákosových porostů.

Autor architektonického návrhu a generální projektant – New Visit s.r.o. – www.newvisit.cz

Generální dodavatel stavby – BAK stavební společnost, a.s.

Dejte hlas našemu projektu i vy, děkujeme. Hlasování veřejnosti bude ukončeno 5. října.

http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=73&group=nominated