co jsme realizovali

Dopravní terminál Pec pod Sněžkou

Investor: Město Pec pod Sněžkou
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 07/2018 - 11/2020

Charakteristika projektu

Novostavba dopravního terminálu bude sloužit pro parkování osobních automobilů a dále jako autobusový terminál s odstavným stáním pro autobusy. Je navržena jako objekt se 3 nadzemními podlažími a 2 podzemními podlažími včetně souvisejícího zázemí s celkovou kapacitou 457 parkovacích míst pro osobní automobily. Projekt dopravního terminálu se buduje na ploše parkoviště vedle čerpací stanice a bude hlavním dopravním uzlem města. Budou se zde soustředit všechny autobusové linky a vnitřní doprava. Objekt je situován podél komunikace č. II/296, na kterou je zároveň napojen. Stavba je severovýchodní částí zapuštěna do svahu, jihovýchodní část přímo navazuje na komunikaci. Předmětem projektu díla jsou dále účelové komunikace, jež budou sloužit provozu terminálu a jeho obsluze. Jedná se o příjezdové komunikace, vnitřní obslužné komunikace a parkoviště, dopravní napojení na společné vjezdové a výjezdové komunikace z čerpací stanice, zastávky autobusů, odstavné parkoviště pro autobusy a chodníky.

Na této zakázce pracujeme ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Galerie projektu