co jsme realizovali

Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 07/2012 - 07/2014

Charakteristika projektu

Skupinový projekt Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II je zaměřen na výstavbu splaškové kanalizace v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Dobrovici a na zlepšení kvality pitné vody v Dobrovici a okolí.

Mezi hlavní cíle projektu patří zejména snížení znečištění a zlepšení kvality povrchové vody v řece Jizeře, rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod ve městech a snížení míry znečišťování půdy, podzemních a povrchových vod. V aglomeraci Dobrovicko dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody ve veřejném vodovodu.

Projekt Mladoboleslavsko II se skládá z následujících devíti dílčích částí.

1) Dobrovice, dostavba kanalizace
2) Dobrovice, řešení kvality pitné vody
3.1) Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace
3.2) Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace
3.3) Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace
3.4) Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace
3.5) Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace
4) Mnichovo Hradiště ČOV – intenzifikace
5) Mnichovo Hradiště kanalizace, stoka A

Sedm z nich představuje dobudování kanalizačních sítí ve městech Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dobrovice, osmou částí je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště a velmi důležitou devátou částí je výstavba vodovodního přivaděče, který přivede kvalitní pitnou vodu z vodovodu Mladá Boleslav na Dobrovicko. Kvalitní pitná voda bude přivedena do obcí Dobrovice, Sýčina, Vinařice, Bojetice, Týnec, Holé Vrchy, Uherce, Semčice, Ledce, Prodašice, Ujkovice a bude umožněno napojení na tento nový vodovod obcím Pěčice, Kobylnice, Nepřevázka, Ctiměřice.

Projekt realizuje „Sdružení pro Mladoboleslavsko II.“ jehož členy jsou společnosti VCES a.s., BAK stavební společnost, a.s., SMP CZ, a.s., Energie stavební a báňská a.s. a Vodohospodářské stavby, s.r.o..

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 592 mil. Kč (bez daně z přidané hodnoty). Státní fond životního prostředí přislíbil spolufinancování z vlastních zdrojů a ze zdrojů Fondu soudržnosti EU v celkové výši 357 mil. Kč a zbývající náklady bude hradit společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a města zapojená do projektu.

Více informací najdete na http://mb2.spravcestavby.cz/.

Galerie projektu