co jsme realizovali

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod

Investor: Královéhradecký kraj
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 04/2018 - 11/2020

Charakteristika projektu

Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako centrální budova, ve které pacienti absolvují vyšetření a kde bude probíhat veškerá operativa. Následnou péči pak zajistí lůžkový pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.

Do pavilonu K se přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO, JIP, operační sály a všechny zobrazovací metody. Součástí tohoto pavilonu je 8 operačních sálů, z nichž jeden je výjimečný tím, že obsahuje přípravu pro budoucí instalaci robota, jehož pomocí (za současného dohledu týmu kvalifikovaných lékařů) budou prováděny robotické operace. Sály budou disponovat nejmodernějším systémem video managementu. Tato inteligentní platforma pro video dohled poskytuje možnosti efektivního vizuálního ověřování událostí v reálném čase, zpětného dohledávání potřebných informací v pořízeném záznamu, archivaci záznamů či zprostředkování videokonference přímo z těchto sálů komukoliv přizvanému z celého světa.

Unikátní a v tomto rozsahu ojedinělá, je dodaná technologie výroby kyslíku. Koncentrátor kyslíku je založen na principu použití molekulárních sít, která jsou schopná oddělit dusík od kyslíku na bázi různé velikosti molekul. Svým provedením je výjimečný také integrovaný systém řízení. Veškeré technologie instalované v nových pavilonech je možné centrálně ovládat i spravovat dálkově. V reálném čase je tak na vizualizacích možné sledovat a řídit parametry nastavení od teploty v jednotlivých místnostech objektů až po tlaky medicíálních plynů na operačních sálech.

Nové budovy jsou založeny na pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s dozdívkami z pálených cihel. Vnitřní příčky jsou většinou ze sádrokartonu, část stěn je vyzděna z pálených akustických cihel. Kompletní vestavba operačních sálů je tvořena lakovanými nerezovými deskami zavěšenými na nosných ocelových rastrech pro snadnou demontovatelnost. Před provětrávanou fasádou z keramických probarvených skleněných desek jsou umístěny exteriérové horizontální a vertikální slunolamy, hliníková okna mají izolační dvojskla. Většina střech je osázená extenzivní zelení, na další části střech je umístěna technologie vzduchotechniky.

Původní budovy nemocnice byly postaveny převážně v průběhu 20. století s tím, že nejnovější stavby pocházejí již z počátku 21. století. V průběhu uplynulých let byly již některé dožilé objekty odstraněny, jiné byly v souvislosti se změnami a přesunem zdravotnických provozů v rámci nemocnice průběžně upravovány.  Zvláště budovy vzniklé v prvé půli 20. stolení jsou již dávno za hranicí efektivní využitelnosti pro zdravotnický provoz. Velmi rychle zastarávají i objekty z druhé poloviny 20. století a v řadě z nich je i přes adaptace a přístavby obtížné dále zkvalitňovat poskytování zdravotnické péče.

Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem a slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.

 

Galerie projektu