co jsme realizovali

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod

Investor: Královéhradecký kraj
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 04/2018 - 11/2020

Charakteristika projektu

Revitalizace areálu Oblastní nemocnice v Náchodě zahrnuje jak výstavbu nových pavilónů, tak i rekonstrukci některých existujících budov. V současné době jsou klinická pracoviště umístěna ve dvou areálech, která z hlediska technického, dislokačního i nákladového neumožňuje zajistit efektivní rozvoj zdravotní péče v dané oblasti. Základem tohoto projektu je výstavba dvou nových nemocničních objektů. Dále vznikne objekt pro medicinální plyny, bude vystavěn nadzemní koridor a vzniknou i podzemní chodby mezi budovami. Cílem celé modernizace je sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu.

Stávající budovy nemocnice byly postaveny převážně v průběhu 20. století s tím, že nejnovější stavby pocházejí již z počátku 21. století. V průběhu uplynulých let byly již některé dožilé objekty odstraněny, jiné byly v souvislosti se změnami a přesunem zdravotnických provozů v rámci nemocnice průběžně upravovány.  Zvláště budovy vzniklé v prvé půli 20. stolení jsou již dávno za hranicí efektivní využitelnosti pro zdravotnický provoz. Velmi rychle zastarávají i objekty z druhé poloviny 20. století a v řadě z nich je i přes adaptace a přístavby obtížné dále zkvalitňovat poskytování zdravotnické péče.

Nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 000 obyvateli. Je největším zdravotnickým zařízením patřícím Královéhradeckému kraji.

Tuto zakázku realizujeme společně ve sdružení s firmou GOSAN GROUP a.s., dokončena by měla být v listopadu 2020.

Galerie projektu