co jsme realizovali

Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Investor: Gymnázium Trutnov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 04/2018 - 08/2018

Charakteristika projektu

Sportovní hala trutnovského gymnázia je v provozu od roku 1992. Od té doby funguje v podstatě bez přerušení. Jediným větším zásahem bylo zbroušení a nátěr palubovky v roce 1999. Hala konstrukčně nevyhovuje dnešním standardům především po stránce hospodaření s teplem. Izolační vrstvy konstrukce stěn odpovídají úrovni stavebních technologií počátku 90. let. Provozování haly bylo v zimních měsících energeticky a ekonomicky velmi náročné, problematické bylo vytopit halu na požadovanou úroveň.

Hala tělocvičny bude nově opláštěna zateplenými panely. Vzhledově i rozměrově se nic nezmění, jedinou změnou je zádveří, které je dnes provedeno provizorně. Hala je navržena přibližně ve stejném půdorysu, ale se sedlovou střechou. Dojde k výměně otvorových výplní a k zateplení podlahy. V rámci projektové dokumentace jsou dále řešeny navazující práce např. ochrana před bleskem a osvětlení haly.

Galerie projektu