co jsme realizovali

Polyfunkční dům Holečkova v Praze

Investor: Interio Praha s.r.o.
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 08/2016 - 06/2018

Charakteristika projektu

Novostavba vzniká v městské části Praze 5 – Smíchov, ve vilové čtvrti Hřebenka, výjimečné pražské lokalitě. Součástí je terasovitá zahrada s množstvím volně rostoucích stromů, patřící k rozsáhlému pásu zeleně ve svahu uprostřed blokové zástavby. Na pozemku stojící budova tiskařské a knihařské dílny z konce 19. století po řadě rekonstrukcí zcela ztratila veškerou historickou a architektonickou hodnotu. Po zvážení všech městotvorných aspektů se investor rozhodl stavbu odstranit a nahradit ji kvalitní novostavbou soudobého architektonického výrazu, která bude důstojnějším partnerem okolní zástavby. Bytová část objektu, pětipatrový solitér, stojí odsazen od uliční čáry a je obklopen zelenými plochami. Na severozápadní straně bytového solitéru vznikne v interiéru na úrovni zahrady celoročně využitelná zóna wellness s patnáctimetrovým bazénem, odpočinkovými prostory a barem, saunou, šatnami a sanitárním příslušenstvím.

V návrhu zástavby je zakotvena jasná ambice vytvořit vzorový typ stavby, která je od počátku řešena s vysokou vnitřní i vnější environmentální kvalitou. Budova je od základu koncipována tak, aby zaručovala sníženou spotřebu energií, mimo jiné nadstandardní tepelnou izolací pláště a instalací nuceného větrání všech bytů s rekuperací tepla i chladu. Použity jsou v maximální míře trvanlivé materiály evropského původu, nezatěžující životní prostředí, parking je vybaven nabíjecím zařízením pro elektromobily. Postup při návrhu technických a stavebně fyzikálních vlastností nevychází pouze z normových nebo doporučených hodnot, ale z výrazně komplexnějšího posouzení podle metodiky hodnocení životního cyklu budovy.

Galerie projektu