co jsme realizovali

P+R Černý Most III.

Investor: Hlavní město Praha
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 07/2020 - 10/2021

Charakteristika projektu

Nový velkokapacitní 4 patrový parkovací objekt je navržen s ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště (294 stání) za účelem navýšení kapacity parkovacích stání na celkový počet 880. Dále nabídne 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru. Fasáda budovy bude částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Kromě parkovacího domu je součástí objektu rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká, přeložky, přípojky a nezbytné úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, vč. sadových úprav v bezprostředním okolí objektu.

Galerie projektu