co jsme realizovali

P+R Černý Most III.

Investor: Hlavní město Praha
Lokalita: Hlavní město Praha
Realizace: 07/2020 - 10/2021

Charakteristika projektu

Nový velkokapacitní 4 patrový parkovací dům nahradil původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Z celkového množství 886 míst je jich 89 vyčleněno pro vozy s CNG/LPG a dalších 8 disponuje nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Projekt pamatuje také na cyklisty, v samostatně uzamykatelném prostoru je instalováno 38 stojanů. V objektu je instalována provozní a havarijní vzduchotechnika. Čidla MaR kontrolují koncentraci plynů CO/CNG/LPG, v případě detekce některého z plynů uzavře prostor parkování vozidel na alternativní pohon a spustí havarijní větrání, případně vyhlásí požární poplach. Fasáda budovy je částečně pokryta zelení pro zlepšení prostředí a zpříjemnění okolí hlavní komunikace. Kromě parkovacího domu byla součástí objektu rekonstrukce stávajícího nástupu na lávku pro pěší přes ulici Chlumecká, přeložky, přípojky a nezbytné úpravy a opravy komunikací a zpevněných ploch, vč. sadových úprav v bezprostředním okolí objektu.

Galerie projektu