co jsme realizovali

Trutnov, Volanov – kanalizace

Investor: Město Trutnov
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 05/2013 - 06/2014

Charakteristika projektu

Stavba se skládá celkem z 3.648 metrů gravitačních stok prováděných z potrubí UR PP2 a kameniny o dimenzích DN 200 a DN 250, na které jsou napojeny kanalizační přípojky DN 150. Dále z výtlačné řady V1 (DN 100) a V2 (DN 80) o celkové délce 2.240 metrů. Na stavbě jsou umístěny dvě přečerpávací stanice ČS1 a ČS2 , pomocí nichž budou splaškové vody zaústěny do gravitační kanalizace, která odvede splašky až na centrální ČOV v Trutnově – Bohuslavicích.

Součástí stavby je dále provedení dešťové kanalizace pod chodníky v celkové délce 939 metrů, chodník podél silnice I/16 v celkové délce 1.023 metrů a přeložka veřejného osvětlení v místě nového chodníku.

Galerie projektu