co jsme realizovali

Kanalizace Lužec nad Cidlinou

Investor: Obec Rudník
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 11/2017 - 12/2018

Charakteristika projektu

Projekt řeší odkanalizování západní části obce Lužec nad Cidlinou a napojení na stávající kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních vod. S ohledem na stávající terén bude území odkanalizováno gravitačním systémem. V rámci výstavby splaškové kanalizační sítě se připojí cca 80 objektů. Je tedy počítáno s množstvím splaškových vod od cca 240 obyvatel. Stavba se skládá z kanlizačního splaškového potrubí PVC KG DN 250 mm, kanalizačních přípojek PVC DN 150 a 200 mm, přeložky dešťové kanalizace PVC KG DN 500 mm a prodloužení výtlačného řadu PE DN 80 mm.

Galerie projektu