Rekonstrukce administrativní budovy v Liberci

Začátkem června jsme zahájili práce na zakázce „ÚP ČR – Liberec – rekonstrukce administrativní budovy, Dr. M. Horákové 632“. Jedná se o nízký objekt bývalého textilního závodu Ellitex, jež  bude adaptován na novou funkci administrativy liberecké pobočky Úřadu práce České republiky.

Čtyřpodlažní budova s užitnou plochou 6 400 m² byla postavena po roce 1985 jako provozní budova, ve které se nacházely sklady, dílny, šatny a sociální zařízení. Historicky tvořila jeden celek se sousední administrativní budovou. V současné době je tento objekt bez využití.

Odkup a rekonstrukce budovy je investicí Úřadu práce České republiky. Krajská pobočka v současné době sídlí v pronajatých prostorách, které jsou nedostatečné a zcela nevyhovující. Rekonstrukcí administrativní budovy bude vyřešen kapacitní problém a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky služeb zaměstnanosti krajské pobočky úřadu práce v Liberci.

Předpoklad dokončení kompletní rekonstrukce celého objektu je na prosinec 2020.