Vodohospodářské práce v Hořicích – Libonicích

Zahájili jsme práce na projektu „Rekonstrukce úpravny vody Libonice“. Zakázka je realizována ve společnosti „Společnost BAK & VODA CZ – ÚV Libonice“, kde jsme jejím správcem. Předmět díla spočívá zejména z technologického hlediska ve spolehlivém odstraňování železa, manganu a niklu ze surové vody. Související investicí je rekonstrukce stávajících vrtů čerpadly s frekvenčními měniči s možností plynulé regulace čerpání z jednotlivých vrtů potřebné pro spolehlivý chod a účinnost navržené technologie pro úpravu surové vody na vodu pitnou. Součástí stavby je výměna stávajících napájecích a ovládacích kabelů mezi úpravnou vody a jednotlivými vrty. V rámci rekonstrukce objektu úpravny vody budou provedeny stavebně technické úpravy související s montáží nové technologie a dále zejména zateplení objektu s osazením nových fasádních panelů, opravou střechy a v neposlední řadě i zázemí úpravny vody. Práce budou dokončeny v prosinci tohoto roku.