Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích v soutěži Stavba roku 2017

Do celostátní soutěže Stavba roku 2017 jsme přihlásili projekt revitalizace Tyršových sadů a podzámeckého v Pardubicích.

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích probíhal v prostředí nemovité kulturní památky, bývalého vodního příkopu opevnění zámku v Pardubicích. Návrh respektuje jeho historickou hodnotu a je v souladu s památkovou ochranou území. Přínosem projektu je podpora přírodních hodnot v jádru města, podpora a zachování historické a generační kontinuity místa a jeho vegetačních složek. Také podpora biodiverzity s ohledem na udržitelnost stanovištních podmínek v prostředí lokality NATURA 2000. Podzámecký park, prolínají dvě roviny: krajinná s podporou a provázaností přírodních hodnot v území – město je součástí polabské krajiny tj. Podzámecký biotop a také parková s předpokladem plnění všech funkcí živého městského parku. V rámci revitalizace parku vyžadovala příprava stavby odstranění stávajících technických prvků a konstrukcí komunikací. Odstraněny byly technické prvky, konstrukce komunikací, veškeré zpevněné plochy, mobiliář, některé části vegetačních prvků (keře a stromy) a vybavení parku. Novou dominantu parku tvoří parková betonová promenáda s dřevěným chodníkem z tropického dřeva garapa, vegetačními prvky a pergolami s membránovým zastřešením. Na jižním konci promenády byla postavena kavárna (Galerie Café) s prosklenou fasádou a bezbariérovým přístupem do parku. Pro dětské návštěvníky byl zřízen Relax Park. Zvláštní pozornost byla věnována výsadbě nových stromů v celém prostoru parku, květin do nově založených záhonů a úpravě vodních ploch s osázením rákosových porostů.Stavba bude soutěžit společně s dalšími 47 stavbami realizovanými v České republice.

Více informací o soutěži najdete na stránkách soutěže: www.stavbaroku.cz