Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny

Podepsali jsme smlouvu o dílo na výstavbu projektu „Revitalizace ZŠ a MŠ Kvasiny. Jedná se  o novostavbu objektu mateřské školy a tělocvičny s dostavbou základní školy. Propojení stávajícího objektu s novým je řešeno spojovacím krčkem, mezi kuchyní a mateřskou školou je krytá chodba. Nově je také řešeno víceúčelové hřiště a sportoviště a venkovní zpevněné plochy. Stavební úpravy ve stávajícím objektu souvisejí s dispozičními změnami v kuchyni, rozšířením jídelny a úpravou suterénu pro skladování potravin, včetně doplnění výtahu. Dokončení projektu, který je rozdělen na dvě samostatné etapy, je naplánováno na duben 2022.