Rozsáhlá rekonstrukce letního koupaliště v Trutnově skončila

Dnes se podařilo předat dokončenou zakázku bez vad a nedodělků objednateli. Na rekonstrukci koupaliště jsme pracovali ve sdružení s firmou Berndorf Bäderbau, dodavatelem nerezových van, od července 2019. Nejzásadnější provedenou renovací je výměna stávajících keramických obkladů bazénových van za vany nerezové a s tím související modernizace technologií. Kromě výměny van za nerez došlo během rekonstrukce koupaliště také ke zvětšení hlavního bazénu a jeho propojení s bazénem dětským. V celém areálu je položený nový travní koberec.

Rekonstrukce koupaliště rozhodně nebyla jednoduchá. Přestože se většina zemních prací musela provést v zimním období, drželi jsme se harmonogramu. Poté modernizaci koupaliště, stejně jako i další stavby, zasáhla koronavirová krize, která mj. zpozdila dodávku nerezu ze severní Itálie. Uvolňovaná vládní a hygienická opatření následně zastoupily vydatné deště, jež znemožňovaly pokládku travních koberců. Všechny překážky se však podařilo úspěšně překonat a dílo včas předat. Návštěvníci se tak mohou těšit na krásné a moderní koupaliště, které se jim otevře již začátkem prázdnin.