Stavba multioborového pavilonu v Náchodě probíhá dle plánu

Od dubna loňského roku realizujeme společně ve sdružení s firmou Geosan Group první etapu dostavby a modernizace nemocnice v Náchodě. Výstavba je v plném proudu a práce pokračují ve smluvených termínech. V současné době byly na obou objektech dokončeny veškeré monolitické konstrukce, probíhá zpětný zásyp a příprava pro fasády. Uvnitř objektů jsou již vestavěny místnosti, provádí se rozvody elektřiny, medicinálních plynů, topení, vzduchotechniky. Stavba by měla být dokončena v listopadu 2020.