Stavba nemocnice v Náchodě skončila

Dva nové pavilony náchodské nemocnice po 27 měsících prací zahájí zkušební provoz, aby začátkem příštího roku mohly začít sloužit pacientům. V pavilonu J bude lůžková část chirurgie, ortopedie či gynekologické ambulance, v pavilonu K například oddělení zobrazovacích metod, operační sály, ARO, JIP, porodnice a dětské oddělní. Propojení mezi novými pavilony a původním pavilonem A zajistí nadzemní i podzemní koridor včetně přímého přístupu na heliport.

Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem, které slouží spádové oblasti pro více než 200 tisíc obyvatel.