Stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance v nemocnici v České Lípě

Zahájili jsme stavební úpravy pro objednatele – Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  Z pěti stávajících místností bude v přízemí českolipské nemocnice vybudované nové pracoviště vybavené magnetickou rezonancí.  Vzniknou nové prostory – čekárna, příprava pacienta, magnetická rezonance, ovladovna, popisovna a technická místnost. Práce budou dokončeny v prvním čtvrtletí roku 2019.