Stavíme výrobní haly pro společnost Tyco v Trutnově – Poříčí

V Trutnově – Poříčí probíhá od začátku minulého roku výstavba výrobních hal pro společnost Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. Dokončeny a předány jsou haly D3, v současné době se dokončuje hala G a strojovna SHZ. Provádějí se demoliční práce na hale AB, jež předcházejí výstavbě ocelové vestavby pro technologii objednatele a rekonstrukci zbylé části haly AB, které budou doplněny o veškeré technologie. Předpoklad dokončení těchto etap projektu je v červnu 2018.