Trutnovské koupaliště dostává finální podobu

Rekonstrukce venkovního koupaliště v Trutnově – zakázka na které pracujeme od července 2019. Nejzásadnější renovací je výměna stávajících keramických obkladů bazénových van za vany nerezové a s tím související i modernizace technologií. Kromě výměny van za nerez došlo během rekonstrukce koupaliště také ke zvětšení bazénu a jeho propojení s dětským bazénem. Stavební práce probíhaly podle plánu. Před dvěma měsíci však do modernizace zasáhl koronavirus. Zpozdily se dodávky nerezu ze severní Itálie, která byla nákazou paralyzovaná. Nyní jsou už nerezové plechy na místě a nic nebrání rychlému dokončení.

V této době provádíme nerezová dna plaveckého a rekreačního bazénu, současně se dokončují práce na technologických instalacích v kolektoru z důvodu zkoušek čerpadel a brzkého napouštění bazénů. Finišují práce na komunikačních plochách, pokládají se travní koberce.

I když rekonstrukce nabrala zpoždění, děláme vše pro to, abychom stihli hotové koupaliště předat objednateli včas, aby mohl otevřít se začátkem letní rekreační sezóny.