V areálu Domova důchodců v Tmavém Dole vyrostla v rekordním čase budova s 83 novým lůžky.

Novostavba I. oddělení Domova důchodců v Tmavém Dole u Rtyně v Podkrkonoší je samostatně stojícím objektem v areálu domova důchodců. Svojí velikostí, rozsahem a použitím inovativních prvků v sociálních službách je naprosto výjimečná. Disponuje 83 novými sociálními lůžky, kdy jednotlivé pokoje mají vlastní sociální zázemí. V objektu se nachází stoprocentní pokrytí pokojů stropním systémem, který zjednoduší manipulaci s uživateli s omezenou mobilitou mezi lůžkem a koupelnou. Budova je přes bezpečnostní systém EPS napojena na pult centralizované ochrany. Celková kapacita Domova důchodců v Tmavém Dole je 100 lůžek, z čehož 84 lůžek je určených pro domov pro seniory a 16 lůžek pro domov se zvláštním režimem.

Výstavbu I. oddělení Domova důchodců v Tmavém Dole jsme realizovali ve sdružení se společností STYLBAU, s.r.o. od dubna 2020, na konci září 2021 jsme budovu předali objednateli – Královéhradeckému kraji. Objekt samotný je založen na konstrukčně atypické zdvojené základové desce vyztužené příčnými a podélnými žebry a to kvůli hornické činnosti, která byla v Tmavém Dole ukončena roku 1972. Nosné stěny jsou cihelné, stropy byly zhotoveny kombinací monolitu a cihelných bloků.